ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Shakaran Baran
Country: Bermuda
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 6 February 2016
Pages: 10
PDF File Size: 17.57 Mb
ePub File Size: 14.64 Mb
ISBN: 410-1-96524-268-9
Downloads: 7812
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazragore

You already recently rated this item. Please enter recipient e-mail address es. Meutim, u procesu dije ljenja stanice moe se pojaviti nenormalan razvoj kod kojeg bi najvanije sa stajalita agresije bilo postojanje mujaka koji ima jedan X i dva Y kromosoma XYY. Zato je ono zajedniko svim ljudima destruktinosti nije ga potrebno objanjavati kao rasno nasljee. On je, moemo rei, u negativnoj ekstazi; on zaboravlja sebe prestajui biti osoba i postajui stvar.

Oni koji objanjavaju uestalost i intenzitet ljudske agresije polazei od pretpostavke da je nastala iz uroene crte ljudske prirode, esto prisiljavaju one svoje protivnike koji su se odrekli nade u mirni svijet da stupanj ljudske fgomm i okrutnosti svode na najmanju mjeru.

Osoba s ne smetanom samopotvrujuom agresijom openito manje tei ne prijateljstvu u defenzivnom smislu od osobe ija je samopotvr-dljivost defektna.

Jedan je bio neprestano smanjenje determinacije pona anja instinktima.

Djole Iznogud –

Njegov odgovor je glasio: Bergounioux, Vrlo slian pregled izrazio je Dobzhansky: Ona je jedna od strasti koje su domi nantne i mone u nekim pojedincima i kulturama, premda ne frkmm u drugima. Anattomija da je muka sposobnost seksualnog djelovanja osnovni zahtjev za odranje vrste, za oeki vati je da priroda obdaruje mujaka nekim posebnim agresivnim potencijalom. Teorijska sli ka moe odgovarati istini samo u onoj mjeri u kojoj je aktivan ivot osloboen vlastitih kontradikcija i iracionalnosti.

Njegovo mjesto u prirodi i njegov vrhovni znaaj nisu definirani njegovom animalnou ve njegovom humanou. Postoje i drugi odnosi u kojima se nalazi poseban seksualni kromosom to nas ovdje ne zanima. Ako i kada se to anatimija, revolucionarna agresija je podrovana, te tei obnovi sta nja koja je pokuala ukinuti.

Zapravo, ispitivanje tuih motiva 30 oskvrnjuje jedan od najrespektiranijih tabua utivosti ljuske je neophodan budui da destruktivbosti ima funkciju svoenja nastanka agresije na minimum. Svim su ljudima zajedniki njihovi organski instinkti ak iako ih iskustvo moe mnogo modificirati i njihove egzistencijalne potrebe.

  ETAPAS DEL DUELO KUBLER ROSS PDF

Postoji drugi oblik narcisoidnosti koji je, iako izgleda suprotan, samo druga manifestacija iste stvari; mislim na negativnu narcisoidnost destruktivnksti kojoj je osoba stalno i fromk brinuto zaokupljena svojim zdravljem do toke hipohondrije. Zadatak terapeuta je, prvo, pomoi osobi da postane svjesna te smetnje, da shvati kako se razvila i najvaniji omoguiti joj da shvati koji su drugi faktori u nje nom karakternom sistemu i njenoj okolini koji je podupiru i op skrbljuju energijom.

Bila je to logika: Meutim, narod kao cjelina nije bio motiviran jakim poticajima instrumentalne agresije, tj. U ime ljudske pri rode, na primjer, Aristotel i veina mislilaca do osamnaestog stoljea branili su ropstvo. U svim hijerarhijski struk turiranim drutvima poslunost je moda najdublje usaena crta. Takav bi se uvjet mogao ostvariti u predvidljivoj budunosti pomou dru gaijeg sistema proizvodnje, vlasnitva i potronje; ali rei da bi takvo stanje moglo biti dostignuto ne znai, naravno, da e biti dostignuto ili da bi ga bilo lako dosei.

On se posebno zanimao za raznolikost mito va, rituala i religija. Voen monim voa ma on stvara ire i efikasnije drutvene jedinice i postaje za-plaen i pokoran. Kada se ovjek pojavio, njegovim su ponaanjem instinkti tek neznatno upravljali. Drutvo treba samo platiti ideologe koji formuliraju parole to raaju drutvenu narcisoidnost; zapravo mnogi drutveni funkcioneri kao to su nastavnici, novinari, mi nistri i profesori sudjeluju a da i nisu plaeni, najmanje novcem.

Usporedi raspravu o sadizmu u Zahtjevi revolucionarnih seljaka u esnaestom stoljeu nisu traili ono to su zanatlije u gradu imali, niti su zanatlije teili za bogatstvom feudalnih barona ili bogatog trgovca. Premda su esto takvi razlozi jedino ideoloki izgovor za elju za povea njem snaga ili line ambicije voa, postoje ratovi koji reagiraju na povijesnu nunost, bar u irokom, relativnom smislu.

Ta jednodunost uspijeva matu transformirati u stvarnost budui da se za veinu ljudi stvarnost sastoji od jednodunosti, a ne za sniva se na razumskom ili kritikom prouavanju. Zar ne postoji zajedniki jezik cijelog ljudskog roda bez obzira na velike razlike u svjesnoj percepciji? Zahvalan sam dru Juanu de Dios Hernandezu na njegovim poti cajnim sugestijama o neurofiziolokoj razini, koje ovdje izostav ljam jer bi to zahtijevalo opirnu tehniku raspravu. Meutim, postoji jedna vana inje nica koja je prilino sigurno kliniki ustanovljena.

  HELUKABEL JZ-500 PDF

Meutim, glavni uvjet za smanjenje defenzivne agresije je sma njenje onih stvarnih faktora koji je mobiliziraju. Roosevelt i Winston Chur-chill, na primjer, bili su vrlo narcisoidne osobe pa su ipak posti gli vane politike uspjehe.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Neophodan je velik napor, ja sno miljenje i vodstvo uenja velikih humanista. S druge strane, kao to sam ranije napomenuo, mukarcu je bioloki neophodna sposobnost kretanja naprijed i prevladavanja prepreka. Ili izvjesnog tipa revolucionara koga smo podsjetili da iza njegove ideologije dje luju lini destruktivni porivi?

Ra zumljivo, ne postoji jednostavan, ve krajnje kompleksan odnos izmeu mukosti i samopotvrujue agresivnosti o ijim detalji ma ne znamo gotovo nita. Rei e da su nove ideje inherentno nemoralne, necivilizira ne, lude ili bilo to drugo to moe smisliti da bi izrazio svoju odbojnost, ali taj antagonizam se u stvari pobuuje jer se on ovjek osjea ugroenim.

Pokuaj definiranja prirode ovjeka u pojmovima specifinih biolokih i mentalnih stanja ovjekove vrste vodi nas raz miljanju o ovjekovu roenju. On se takoer moe pokuati identificirati sa ivotinjom radi zado-bivanja izgubljene harmonije; taj oblik traganja za jedinstvom bit je mnogih primitivnih religija u kojima je predak plemena to-temska ivotinja ili u kojima se ovjek identificira sa ivotinjom ponaajui se kao ona na primjer teutonski berserkeri koji su se identificirali s medvjedom ili nosei masku ivotinje.

AH podruje ovjekovih vi talnih interesa mnogo je ire od podruja ivotinjskih, ovjek se mora odrati ne samo fiziki nego i psihiki. Prije svega, ovjek je vitalno zainteresiran za odravanje svog okvira orijentacije.